Organizační zajištění školního roku 2017/2018

Termíny prázdnin, ředitelských dnů, akcí a projektů najdete ce ŠkoleOnLine a v Kalendáriu. Organizační zajištění školního roku najdete na této stránce a na stránkách MŠMT ČR - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018Soubor pedagogicko organizačních informací pro školní rok 2017/2018 a Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018. Organizaci dalšího školního roku 2018/2019 najdete ZDE.

Pravidelné porady vedení školy vždy v pondělí od 8:15 do 9:40 hodin.

Pravidelné porady, semináře, jednání metodických sdružení ... pedagogů školy vždy ve čtřvrtek od 14:15 do 16:30 hodin.

Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů a kontakty na všechny zaměstnance jsou uvedeny ve žluté sekci webu - Kontakty a ve ŠkoleOnLine. Konzultační hodiny si vypisuje každý učitel individuálně v čase, kdy žáci které učí, nemají pravidelné vyučování nebo oběd.

Zápis do prvních tříd

Registrace k zápisu pouze zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od čtvrtka 3. ledna 2018 do 31. ledna v kanceláři školy. 
Zápis do prvních tříd se uskuteční 25. a ve čtvrtek 26. dubna 2018. 
Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 16. ledna 2018 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 25. a 26. dubna 2018. 

Pedagogické rady

... se konají v termínech 31. srpna 2017, 7. září 2017, 16. listopadu 2017, 18. ledna 2018, 19. dubna 2018, 14. června 2018 a 29. června 2018. 

Třídní schůzky

Třídní schůzky - 7. září 2017, 25. ledna 2018, 7. června 2018 - začátky: 17:30 hodin – I. stupeň a 18:15 hodin – II. stupeň. Obvykle se v termínu třídních schůzek schází O.s. PATRON. 

Informativní odpoledne

Informativní odpoledne - 23. listopadu 2017, 3. května 2018 od 16:30 hodin. Každý pedagog má vypsány své konzultační hodiny. Další konzultační hodiny si určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně a naopak i rodič si je kdykoli může vyžádat – objednat se na konzultační hodinu. 

Konzultační hodiny si určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně a naopak i rodič si je kdykoli může vyžádat – objednat se na konzultační hodinu.  Vypisuje je každý učitel individuálně v čase, kdy žáci které učí, nemají pravidelné vyučování nebo oběd. Jejich přehled najdete v osobním blogu každého pedagoga na www.zskunratice.cz nebo na Škole On Line. 

Setkání v triádách (žák-rodiče-učitelé) - setkání žáka, jeho rodičů a učitelů podporuje školní úspěšnost. 1. stupeň - sestavení plánu v období okolo 23. listopadu 2017. Vyhodnocení plánu v období okolo 3. května 2018. 2. stupeň - společné zamyšlení a plánování po prvním pololetí v období kolem 25. ledna.

Ředitelské dny

z důvodu plánovaného vzdělávání pedagogického sboru, celostátního setkání pedagogů a ve vazbě na vedlejší a hlavní prázdniny a státní svátky jsou ŘD plánovány na: 29. září 2017, 10. listopadu 2017, 22. prosinec 2017, 30. dubna 2018, 29. červen 2018. 

Tradiční školní akce

Přehled pobytových akcí ve školním roce 2016/2017 naleznete ZDE

• První školní den – „deváťáci“ vítají „prvňáčky“: 4. září 2017
• Adaptační výjezdy – 6. ročník: 11. – 15. září 2017; 1. ročník: 2. – 6. říjen 2017
• Mikulášský den - 5. prosince 2017
• Vánoční trhy – 14. prosince 2017
• Vánoční zpívání: 18.- 20. prosince 2017
• Dny třídy: 5. – 6. září 2017, 21. prosince 2017, 31. ledna 2018 a 28. června 2018
• Třídní oslavy Vánoc

• Registrace zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od čtvrtka 3. ledna 2018 do 31. ledna v kanceláři školy.
• Zápis do prvních tříd se uskuteční 25. a ve čtvrtek 26. dubna 2018.
• Lyžařské kurzy a tábory v Čechách i zahraničí - tábor a rodinná rekreace:

   - LVZ pro žáky sedmých tříd Dolní Dvůr (7. – 12. ledna 2018)

   - LVZ pro žáky pátých tříd Paseky (18. - 23. února 2018)

   - O jarních prázdninách pořádáme 2 výjezdy. Jeden bude v Čechách, druhý v zahraničí (4. – 10. února 2018)

   - Výběrový zimní ozdravný a lyžařský pobyt pro žáky prvních až třetích tříd na Moravské boudě v Krkonoších (11. - 16. března 2018 nebo 18. - 23. března 2018)
• TEREZČIN MEMORIÁL – florbalový maraton – 24. ledna 2018
• Masopust školní družiny: konec zimy
• „Šroťák deváťáků“, zkoušky a pohovory nanečisto – březen 2018
• Společenský večer pro všechny dospěláky, kteří mají rádi ZŠ Kunratice a prima zábavu: 9. března 2017
• Věneček tanečních kurzů – březen 2018
• Literární kavárna „Čteme si navzájem“ - autorské čtení žákovských prací podzim 2017
• Kunratická jahůdka, Kunratická jahoda a Jahodový koktejl – poetické setkání se uskuteční jaro 2018
• Celoškolní projekt Den Země: 1. – 3. třídy: 23. dubna 2018, 4. – 5. třídy: 24. dubna 2018, II. stupeň 25. dubna 2018.
• Otvírání studánek: 21. dubna 2018
• Ples „deváťáků“ – květen 2018 po ukončení tanečních kurzů
• Poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie – jaro 2018
• Oborové dny žáků II. stupně: vyhlášení OD - 22. září 2017, zapisování do OD - 25. září 2017, 1. konzultace a setkání skupin OD 9. října 2017, I. zážitkový OD – 17. říjen 2017, 2. konzultace /závazné zadání témat oborových prací/ - 27. listopadu 2017, II. zážitkový OD - 6. prosinec 2017, 3. konzultace - 26. února 2018, 4. konzultace - 26. března 2018, III. zážitkový OD - 4. duben 2018, sestavování oborových prací – 3. – 4. května 2018, odevzdání OB: 10. května 2018, prezentace oborových prací 28. května 2018.

• Projektové dny pro žáky I. stupně: 11. říjen 2016, 14. prosinec 2016, 4. duben 2017 a v termínu Dne Země (19. a 20. dubna 2017)
• Den dětí spojený s charitativním během RUN and HELP | Běhání, které pomáhá: 1. červen 2018
• Obhajoby projektových bakalářských prací žáků pátých tříd: 11. června 2018
• Obhajoby oborových magisterských prací žáků devátých tříd: 12. června 2018
• Ozdravný pobyt žáků I. stupně a Týden sportu, turistiky a objevů pro žáky II. stupně od 16. do 24. června 2018
• Pasování na čtenáře – projekt osmáků pro prvňáčky – 13. června 2018
• Zahradní slavnost se závěrečným ohňostrojem: úterý 26. června 2018
• Den školy - ocenění nejlepších žáků: 25. června 2018
• Poslední zvonění „deváťáků“: 27. června 2018
• Rozloučení s absolventy školy a slavnostní společný oběd se zaměstnanci školy: 28. června 2018
• Vodácko-turistický tábor – ŘEKY a HORY 2018.
• Příměstské tábory a soustřední: - 4PLAYERCAMP (florbal) – 22.7. - 28.7.2018 - Kunratické „táborničení“ a basketballový camp: prázdniny – červenec 2018 - Florbalový camp START98 – I. turnus: červenec 2018  a ll. turnus: srpen 2018.
• Projekt pro I. stupeň Zdravé zuby
• Projekt dopravní výchovy spojený s výcvikem na dopravním hřišti a cyklistickými závody
• Projekty ekologické výchovy koordinované školním žákovským Ekoparlamentem - celoročně
• Minimální preventivní program ve spolupráci s o.s. Institut Filia
• Hrajeme si na školu a Učíme se ve škole – adaptační programy pro předškoláky 

Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v neděli 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018 (v ZŠ Kunratice ve čtvrtek 28. června 2018).

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 (v naší škole je na tento den vyhlášen ředitelský den) a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 5. – 11. 2. 2018. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od neděle 1. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.


Podrobné informace o školních prázdninách naleznete na stránkách MŠMT ČT – www.msmt.cz, v KALENDÁRIU na stránkách ZŠ Kunratice www.zskunratice.cz v sekci ŠKOLA, v žákovských diářích a školních knížkách.

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2017/2018 naleztnete na stránkách MŠMT 

Přijímací zkoušky na střední školy upravuje školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. a § 60 odst. 16 a 17 školského zákona. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který si žák vyzvedne u paní zástupkyně Jitky Kopáčové. Více informací získáte u výchovné poradkyně školy Mgr. Evy Hilčerové a na webu školy a MŠMT (vzory tiskopisů na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani).

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění

2. 1.–15. 1. 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou

2. 1.–15. 2. 2018

Talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělávání konzervatoří

15. 1.–31. 1. 2018

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

12. 4.–28. 4. 2018

Školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

22. 4.–30. 4. 2018

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který si žák vyzvedne u paní zástupkyně Jitky Kopáčové. Více informací získáte u výchovné poradkyně školy Mgr. Evy Hilčerové a na webu školy a MŠMT (vzory tiskopisů na http://www.msmt.cz/vzdelavani/ stredni-vzdelavani). 

Organizaci dalšího školního roku 2018/2019 najdete ZDE.

Příspěvek

Publikován: 29.10.2013

Naposled upraven: 19.7.2018

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí


20.7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT BASKETOVÝ KEMP 2017

Příměstský tábor DDM-DŮM UM

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - I.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - SPORTOVCEM TĚLEM I DUŠÍ!

Prázdniny
07:10 - 17:45


So
21.7.
Prázdniny
07:10 - 17:45


Ne
22.7.
Prázdniny
07:10 - 17:45

4player camp
09:00 - 23:59

UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER
09:00 - 23:59

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).


Po
23.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).

Prázdniny
07:10 - 17:45

NÁJEM AULA - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - KRAV MAGA
07:30 - 23:59

Marcel Simonides

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF
08:00 - 23:59

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.
08:00 - 23:59

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!


Út
24.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!

Prázdniny
07:10 - 17:45


St
25.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!

Prázdniny
07:10 - 17:45


Čt
26.7.
UBYTOVÁNÍ - 4PLAYER

Václav Buček - 776363666, noční recepce - Kopáčová Anežka (3x=z 22. na 23., z 23. na 24., z 24. na 25.7.), Szebinovský Jiří, junior (z 25. 7. do konce).

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - GOLF

Crokidy a Golfagarden - Emil Langer - 737 352 576

PT KUNRATICKÉ TÁBORNIČENÍ 2018 - II.

Příměstský tábor DDM-DŮM UM - "PIRÁTSKÁ VÝPRAVA"!

Prázdniny
07:10 - 17:45

Všechny akce »