Organizační zajištění školního roku 2017/2018

Termíny prázdnin, ředitelských dnů, akcí a projektů najdete ce ŠkoleOnLine a v Kalendáriu. Organizační zajištění školního roku najdete na této stránce a na stránkách MŠMT ČR - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018Soubor pedagogicko organizačních informací pro školní rok 2017/2018 a Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018. Organizaci dalšího školního roku 2018/2019 najdete ZDE.

Pravidelné porady vedení školy vždy v pondělí od 8:15 do 9:40 hodin.

Pravidelné porady, semináře, jednání metodických sdružení ... pedagogů školy vždy ve čtřvrtek od 14:15 do 16:30 hodin.

Konzultační hodiny jednotlivých pedagogů a kontakty na všechny zaměstnance jsou uvedeny ve žluté sekci webu - Kontakty a ve ŠkoleOnLine. Konzultační hodiny si vypisuje každý učitel individuálně v čase, kdy žáci které učí, nemají pravidelné vyučování nebo oběd.

Zápis do prvních tříd

Registrace zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od čtvrtka 1. prosince 2016 do středy 21. prosince 2016 v kanceláři školy. Registrace je důležitá vzhledem k vyřízení žádosti o odklad školní docházky, který by měl být vyřízen do dubnového zápisu do prvních tříd. Zaregistrované děti pak budou zvány k zápisu na konkrétní čas. Pokud bude místo pro nespádové žáky, vypíše ředitel školy další termín zápisu po prvním kole zápisu do prvních tříd. Zápis do prvních tříd se uskuteční ve středu 26. a ve čtvrtek 27. dubna 2017.
Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 7. prosinec 2016 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 26. a 27. dubna 2017.
Pokud se chcete přijít podívat do školy, prosím, objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme.

Pedagogické rady

se konají v termínech 31. srpna 2016, 3. listopadu 2016, 12. ledna 2017, 30. března 2017, 1. a 15. června 2017 a 30. června 2017.  

Třídní schůzky

15. září 2016, 5. leden 2017, 25. května 2017 - začátky: 17:30 hodin – I. stupeň a 18:15 hodin – II. stupeň. Obvykle se před třídními schůzkami schází O.s. PATRON.

Informativní odpoledne

10. listopad 2016, 20. dubna 2017 od 16:30 hodin.
Každý pedagog má vypsány své konzultační hodiny /doplňte si čas konzultačních hodin do ŠK!/. Další konzultační hodiny si určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně a naopak i rodič si je kdykoli může vyžádat – objednat se na konzultační hodinu.

Ředitelské dny

z důvodu plánovaného vzdělávání pedagogického sboru, celostátního setkání pedagogů a ve vazbě na vedlejší a hlavní prázdniny a státní svátky jsou ŘD plánovány na: 18. listopad 2016, 22. prosinec 2016, 2. únor 2017, 5. květen 2017 a 30. červen 2017.

Tradiční školní akce

Přehled pobytových akcí ve školním roce 2016/2017 naleznete ZDE

• První školní den – „deváťáci“ vítají „prvňáčky“: 4. září 2017
• Adaptační výjezdy – 6. ročník: 5. až 9. září 2016; 1. ročník: 10. – 14. říjen 2016
• Jazykový projekt Halloween
• Mikulášský den - 5. prosince 2016
• Vánoční trhy – 8. prosince 2016
• Vánoční zpívání: 20. a 21. prosince 2016
• Dny třídy: 20. a 21. prosince 2016, 31. ledna 2017 a 26. června 2017
• Třídní oslavy Vánoc
• Registrace zájemců s trvalým bydlištěm v Kunraticích bude probíhat od čtvrtka 1. prosince 2016 do středy 21. prosince 2016 v kanceláři školy
• Zápis do prvních tříd se uskuteční ve středu 26. a ve čtvrtek 27. dubna 2017.
• Lyžařské kurzy a tábory v Čechách i zahraničí - tábor a rodinná rekreace
LVZ pro žáky sedmých tříd Poniklá (15.- 20. ledna 2017)
LVZ pro žáky pátých tříd Paseky (12. - 17. února 2017 nebo 19. - 24. února 2017)
O jarních prázdninách pořádáme 2 výjezdy. Jeden bude v Čechách, druhý v zahraničí (12. až 19. března 2017)
Výběrový zimní ozdravný a lyžařský pobyt pro žáky prvních až třetích tříd na Moravské boudě v Krkonoších (19. – 24. března 2017)
• TEREZČIN MEMORIÁL – florbalový maraton – 26. ledna 2017
• Masopust školní družiny: konec zimy
• „Šroťák deváťáků“ a zkoušky nanečisto – únor 2017
• Společenský večer pro všechny dospěláky, kteří mají rádi ZŠ Kunratice a prima zábavu: 10. března 2017
• Věneček tanečních kurzů – březen 2017
• Vítání jara 18. března 2017
• Literární kavárna - autorské čtení žákovských prací bude 29. listopadu 2016
• Kunratická jahůdka a kunratická jahoda – poetické setkání se uskuteční 7. a 8. března 2017; Jahodová koktejl pak 9. března 2017.
• Celoškolní projekt Den Země: I. stupeň 19. a 20. dubna 2017, II. stupeň 21. dubna 2017
• Otvírání studánek: 17. dubna 2017
• Ples „deváťáků“ – květen 2017 po ukončení tanečních kurzů
• Poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie – jaro 2017
• Oborové dny žáků II. stupně: vyhlášení OD - 15. září 2016, zapisování do OD - 19. září 2016, 1. konzultace a setkání skupin OD 26. září 2016, I. zážitkový OD – 11. říjen 2016, 2. konzultace /závazné zadání témat oborových prací/ - 21. listopadu 2016, II. zážitkový OD – 14. prosinec 2016, 3. konzultace - 6. února 2017, 4. konzultace - 27. března 2017, III. zážitkový OD - 4. duben 2017, sestavování oborových prací – 24. a 25. duben 2017, prezentace oborových prací 26. května 2017.
Projektové dny pro žáky I. stupně: 11. říjen 2016, 14. prosinec 2016, 4. duben 2017 a v termínu Dne Země (19. a 20. dubna 2017).
• Den dětí spojený s charitativním během RUN and HELP | Běhání, které pomáhá: 1. červen 2017
• Obhajoby projektových bakalářských prací žáků pátých tříd: 12. června 2017
• Obhajoby oborových magisterských prací žáků devátých tříd: 13. června 2017
• Ozdravný pobyt žáků I. stupně a Týden sportu, turistiky a objevů pro žáky II. stupně od 17. do 25. června 2017
• Zahradní slavnost se závěrečným ohňostrojem: úterý 27. června 2017
• Den školy - ocenění nejlepších žáků: 28. června 2017
• Poslední zvonění „deváťáků“: 29. června 2017
• Rozloučení s absolventy školy a slavnostní společný oběd se zaměstnanci školy: 30. června 2017
• Vodácko-turistický tábor s hudebním programem – ŘEKY a HORY 2017.
• Příměstské tábory a soustřední:
- 4PLAYERCAMP (florbal) – 2. – 8.7.2017
- Kunratické „táborničení“ a basketballový camp: prázdniny – 17. – 21.7.2017
- Florbalový camp START98 – 24. – 28.7.2017
• Projekt pro I. stupeň Zdravé zuby
• Projekt dopravní výchovy spojený s výcvikem na dopravním hřišti a cyklistickými závody
• Projekty ekologické výchovy koordinované školním žákovským Ekoparlamentem: celoročně
• Minimální preventivní program ve spolupráci s o.s. Institut Filia
• Hrajeme si na školu a Učíme se ve škole – adaptační programy pro předškoláky
• Pasování na čtenáře - 13.6.2017

Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 (v naší škole je na tento den vyhlášen ředitelský den a tedy i volno pro žáky na 22.12.2016) a skončí v pondělí 2. ledna 2017.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 13. 3. do 19. 3. 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Podrobné informace o školních prázdninách naleznete na stránkách MŠMT ČT – www.msmt.cz, v KALENDÁRIU na stránkách ZŠ Kunratice www.zskunratice.cz v sekci ŠKOLA, v žákovských diářích a školních knížkách.

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích ve školním roce 2016/2017 naleztnete na stránkách MŠMT 

Přijímací zkoušky na střední školy upravuje školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. a § 60 odst. 16 a 17 školského zákona. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který si žák vyzvedne u paní zástupkyně Jitky Kopáčové. Více informací získáte u výchovné poradkyně školy Mgr. Evy Hilčerové a na webu školy a MŠMT (vzory tiskopisů na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani).

Přijímací řízení SŠ:

- do 30.11.2016 odevzdání přihlášky na SŠ do oborů vzdělání s talentovou zkouškou;
- 2. až 15.1.2016 talentové zkoušky na SŠ do oboru vzdělání s talentovou zkouškou;
- do 31.1.2017 ředitel SŠ vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou);
- do 15.3.2017 odevzdání přihlášky do denní formy vzdělávání řediteli střední školy;
- 12. až 28.4.2017 přijímací řízení SŠ - pro obory vzdělání s maturitní zkouškou
- 22. až 30.4.2017 přijímací zkoušky do 1. ročníku střední školy a víceletých gymnázií.

Organizaci dalšího školního roku 2018/2019 najdete ZDE.

Příspěvek

Publikován: 29.10.2013

Naposled upraven: 11.9.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

St
20.9.
1. sběrové dny
07:10 - 07:55

Kontejner bude opět přistavem před budovou školy a sběr proběhne každý den v čase 7:10 - 7: 55. Prosíme, děti a rodiče, aby přinášeli svázané a předem zvážené balíky. Děkujeme moc za spolupráci! Za sběrový tým Ilona a Martin

NÁJEM keramická dílna - PŠÚ
09:00 - 17:00

Porada PŠÚ - Vladimír Srb + 6

NÁJEM MU
15:30 - 16:15

Ukázková hodina kroužku hry na BICÍ


Čt
21.9.
1. sběrové dny
07:10 - 07:55

Kontejner bude opět přistavem před budovou školy a sběr proběhne každý den v čase 7:10 - 7: 55. Prosíme, děti a rodiče, aby přinášeli svázané a předem zvážené balíky. Děkujeme moc za spolupráci! Za sběrový tým Ilona a Martin

3. - 4. ročníky akce Pravěk
08:00 - 08:45

pojízdné muzeum pravěku

3. - 4. ročníky akce Pravěk
08:55 - 09:40

pojízdné muzeum pravěku

3. - 4. ročníky akce Pravěk
10:00 - 10:45

pojízdné muzeum pravěku

4. - 5. ročníky akce Pravěk
10:55 - 11:40

pojízdné muzeum pravěku

Čtvrteční odpoledne pedagogů pro školu
13:40 - 15:20

- setkání MS, redakční rady PPRŠ, plánování a evaluace učení, prjektů, blků ...

Start98 Praha-Kunratice schůzka rodičů
18:00 - 20:30

19:15 pro kategorie dorostenců a juniorů (nar.1999-2002)22.9.
NÁJEM AULA - SEMINÁŘ
09:00 - 13:30

Ing. Miroslav RUSINAK s.r.o. - 603440833, 30 osob - židle a stoly - hnízda


So
23.9.
Start98 Praha-Kunratice - florbal - turnaj- ženy
08:00 - 17:00

Recepce: Szebinovský Jun. do 14:00 Kopáčová A. do 23:00

Start98 Praha-Kunratice - florbal - muži B
20:00 - 22:00

Recepce: Kopáčová


Ne
24.9.
Ovocné Báze florbal ženy
08:00 - 17:00

Nájem Recepce: Rybenská

Start98 Praha-Kunratice - florbal - muži B
18:00 - 20:00

Recepce Szebinovský JunVšechny akce »