Program UČITEL NAŽIVO

Kvalita vzdělávání a párová výuka jako jeden z nástrojů podpory kvality v ZŠ Kunratice dostala další rozměr ve spolupráci s programem UČITEL NAŽIVO.

Program Učitel naživo vyvinula a pilotní ročník 2016/2017 realizuje Nadace Depositum Bonum ve spolupráci s Duhovka Group a ZŠ Kunratice, společně s dalšími 13 školami patří do sítě tréninkových škol. Ve školním roce 2016/2017 v na škole spolupracovalo 8 studentů (Ondřej Franta, Marie Galatíková, Jana Horalová, Eva Kotlánová, Jitka Majerová, Anna Panochová, Jitka Procházková a Hana Vacková) s 7 našimi učiteli (Eliškou Bartůňkovou, Kateřinou Círovou, Evou Hilčerovou, Martinou Macháčkovou, Michalem Střítezským, Petrou Wernischovou a Jakubem Zvěřinou). Součástí lektorského týmu projektu UČITEL NAŽIVO pracuje paní zástupkyně Olga Králová a do expertního týmu byl přizván ředitel školy Vít Beran.

Program UČITEL NAŽIVO prostřednictvím přípravy průvodců vzděláváním chce pomáhat lidem plně rozvíjet svůj potenciál v prosperující otevřené společnosti. Vzdělávání (a výchovu) budoucích učitelů považuje za klíčový pro budoucnost společnosti. Vzdělávací systém může být jen tak dobrý, jako jeho učitelé. Věříme, že jedním z nejefektivnějších míst pro profesní růst učitelů je jejich prvotní příprava.

Spolupráce s projektem UČITEL NAŽIVO má logickou vazbu na to, o co se snažíme ve škole. Má vazbu na cíle a vizi projektu Pomáháme školám k úspěchu, na naše zaměření na individualizaci vzdělávání, tedy i na to, aby díky promyšlené spolupráci učitelů při párové výuce, se každý žák učil naplno a s radostí. Projekt pomáhá připravovat řada osobností projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Přečtěte si newsletter - ZDE

Příspěvek

Publikován: 1.7.2017

Naposled upraven: 26.11.2017

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcíNe
25.2.
DDM Praha 10 Wizards - junioři - turnaj - florbal
08:00 - 17:00

Recepce: Szebinovský Jun.


Po
26.2.
Zubní prevence
08:00 - 11:40

1.VH 4.B 2.VH 3.A 3.VH 2.B 4.VH 3.C


Út
27.2.
Zubní prevence
08:00 - 11:40

1.VH 2.C 2.VH 2.A 3.VH 3.B 4.VH 5.B


St
28.2.
Setkání s rodiči mimořádně intelektově nadaných žáků
17:00 - 18:30

Setkání s vedením školy, paní psycholožkou a pedagogy, kteří připravují nadstavbový program pro žáky MIND.


Čt
1.3.
Pomáháme školám k úspěchu - setkání k PR projektu
08:00 - 14:00

PPF GATE, Praha 6 Dejvice

BIBLIOBUS OSKAR - pojízdná knihovna je tu pro vás!
12:30 - 13:30

zajišťuje A. Rambousková

Seminární odpoledne pedagogů školy - FEUERSTEINOVA METODA - myšlení v souvislostech
14:15 - 16:30

Porada bude doplněna seminářem: FEUERSTEINOVA METODA - myšlení v souvislostech (www.ucime-se-ucit.cz/o-metode/) Metodu přijedou představit zástupci základní školy, která je jednou z prvních, kde plně uplatňují metody profesora Feuersteina. Lektoři představí metodu instrumentálního obohacování, která přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Dětem je podporou v učení se, pedagogům (a vlastně obecně dospělým) v osobním rozvoji a práci z vlastními limity, možnostmi, výzvami a cíli. Pozvaní hosté: Jiří Sehnal - ředitel ZŠ T. G. Masaryka, Svitavy Petra Judová - garantka FIE (Feuerstein‘s Instrumental Enrichment), ZŠ T. G. Masaryka, Svitavy

Všechny akce »