Dar 300 Kč na OBECNOU ČINNOST spolku Patron NESOUVISÍ S PÁROVOU VÝUKOU

Vysvětlení rozdílu mezi darem na obecnou činnost spolku Patron a financováním párové výuky prostřednictvím spolku.

Vážení a milí rodiče,

na přelomu října a listopadu jste obdrželi informace o školním a třídním fondu “Rodiče, děkujeme za spolupráci”. Pro rodiče prvňáčků jde o věc novou, rodiče starších školních dětí dokument znají.

Aby spolek předešel nedorozumění o smyslu tohoto dokumentu, upřesňujeme, že obsahem jsou informace o potřebě peněžních prostředků na školou vyjmenované pracovní materiály a pomůcky pro děti.

Jako jedna z položek je uveden i dobrovolný dar ve výši 300 Kč na veškerou činnost spolku Patron, která nijak nesouvisí s největším projektem spolku – s párovou výukou.

Tím, že je spolek “rodičovskou” organizací, úzce spolupracuje se školou v celé řadě dalších - obvyklejších aktivit. K těm nejčastějším aktivitám spolku přitom patří:

-  zajišťování cen do nejrůznějších školních soutěží (např. literární, fotografické)

-  nákup knih do školní knihovny pro děti všech věkových kategorií

-   financování malých projektů jednotlivých tříd (např. příprava divadelního představení)

-   mikulášský program pro všechny děti, od prvňáčků až po deváťáky

-  pořádání zahradní slavnosti

-   zajištění programu a upomínek na stěžejní momenty dětí ve škole – pasování prvňáčků na čtenáře na konci 1. ročníku, upomínkové dárky pro páťáky při přestupu na druhý stupeň a pro deváťáky při ukončení školy.

Jde tedy o aktivity, které slouží všem dětem z celé školy. A právě na tyto aktivity je používán tento třísetkorunový finanční dar. Samozřejmě, jde o dar dobrovolný a je na vás, zda jej zahrnete do platby “školního fondu" či nikoli. Škola jej podle výše platby „školního fondu“ následně přeúčtovává spolku. Takto je dar popsán v dokumentu i na na webu školy (http://www.zskunratice.cz/zaci/skolni-fond/rodice-dekujeme-za-spolupraci-11461).

Naprostá většina z vás se letos zapojila do financování párové výuky. “Párovka” je však společný projekt spolku a školy, kterou využívají pouze děti v jednotlivých ročnících, konkrétně 1. až 3. ročníku. Jde také o aktivitu, která je pro všechny zúčastněné finančně významně náročnější, než ony obvyklejší činnosti rodičovských organizací. Projekt „párovka“ tak pouze využívá ke své existenci právní subjektivity spolku, včetně účtu, protože by jinak nebylo možné darovací smlouvy s kým uzavírat a přes účet spolku i financovat. Proto je i financování párové výuky v jednotlivých ročnících zcela odděleno od ostatního hospodaření spolku.

Navíc, na rozdíl od tohoto třísetkorunového obecného daru, musí spolek při „párovce“ vaše finanční dary použít v souladu s jednotlivými darovacími smlouvami - tedy jen na poskytnutí škole na tzv. superhrubé platy párových učitelek a odměnu za vedení projektu. Na druhé straně současně spolek nemůže použít peníze z dobrovolných darů na párovku, protože neslouží obecně všem dětem, ale jen dětem z jednotlivých ročníků s párovou výukou.

Děkujeme vám za pozornost a věříme, že toto vysvětlení pomohlo vyjasnit vztah mezi „párovkou“ a spolkem, stejně jako mezi financováním “párovky" a financováním ostatních celoškolních aktivit spolku pro všechny děti.

Příspěvek

Publikován: 18.11.2018

Vytvořil(a): Veronika Doležilová

Kalendář akcí

Út
18.12.
Čteme si navzájem
10:00 - 11:40

8.A Spaní ve škole
17:40 - 19:15

třídní Vánoce s předáním dárků


St
19.12.
8.A Spaní ve škole
07:10 - 07:55

třídní Vánoce s předáním dárků

3.A - Výuka venku
10:00 - 12:35

pravidelné vyučování venku

Čteme si navzájem
10:00 - 11:40

V.D Rozmnožovací soustava
12:45 - 13:30

přednáška a diskuse

Akce školní knihovny - ČAJOVÝ DÝCHÁNEK
14:00 - 16:00

zajišťuje Jitka Závodná


Čt
20.12.
3.C - Návštěva NG
08:00 - 12:35

5.CD - Návštěva kina
08:00 - 11:40

8.B - Vánoční projekt
08:00 - 13:30

Vánoční zpívání v kunratické škole
08:55 - 11:40

Předvánoční zastavení po ročnících s koledami. Kdo, kdy bude upřesněno.

Praxe DV Pedf UK Praha, Irena Holemá
08:55 - 10:45

2.VH 5.C Králová Olga

Mediální výchova
13:40 - 16:15

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.

Spolupráce s vídeňskou školou - příprava stáží, žákovských projektů a dalších aktivit v roce 2019
15:00 - 16:00

Program: - výměny a společné akce s dětmi; - stáže 10 lidí ve Vídni v průběhu roku 2019; - společná návštěva zaměstnanců školy ve Vídni a recipročně vídeňáků v Praze.21.12.
8.A, 8.B, 9.A, 9.B = Návštěva kina
07:10 - 19:15

zhlédnutí filmu Bohemian Rhapsody

DEN TŘÍDY - třídní Vánoce
07:10 - 16:15

Program tříd podle upřesnění třídních učitelů.

7.B - Vánoční procházka Prahou s bezdomovcem
08:00 - 13:30

zajišťuje agentura Pragulic

Jóga a meditace
18:00 - 22:00

Jóga a meditace


So
22.12.
Jóga a meditace
08:00 - 20:00

Jóga a meditace


Ne
23.12.
Jóga a meditace
09:00 - 18:00

Jóga a meditace

Florbal
18:00 - 20:00

RK Stan


Po
24.12.
Štědrý den
07:10 - 19:15