FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2018/2019

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 3. ročníku školního roku 2018/2019 z darů převážně rodičů třeťáčků.

Pokračování párové výuky ve 3. ročníku podpořilo 68 % dárců. 

Finanční dary na párovou výuku spolek přijal z podstatné většiny ještě před zahájením školního roku, především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 21. září 2018 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 17 700 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,49. To činí přibližně 3,43 hodiny v každé třídě 3. ročníku.

(Dne ... . února 2019 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši ...... Kč.

V červenci 2019 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 2. ročník ve výši ...... Kč.)

Každá třída 3. ročníku má 4 vyučovací hodiny párové výuky, rozdíl 0,57 vyučovací hodiny škola finacuje z projektových peněz. (Ve školním roce 2018/2019 šlo o částku ve výši ...... Kč.)

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

 

finanční dar na odměnu pedagogům 

 

finanční dar na odměnu vedení projektu

 

finanční dar celkem

 

31.8.2018

 

konec  prázdnin

 

167 150 Kč

 

    7 490 Kč

 

 174 640 Kč

 

20.9.2018

 

před uzavřením smlouvy

na 1. pololetí

 

177 650 Kč

 

    7 910 Kč

 

 185 560 Kč

 

31.12.2018

 

konec účetního/daňového roku

 

179 950 Kč 

 

    8 170 Kč

 

 188 120 Kč

 

únor 2019

 

po uzavření smlouvy

na 2. pololetí

 

 

   

 

30.6.2019

 

konec šk. roku 2018/2019

                       

 

   

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 81 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 15 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 2 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 2 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.

Příspěvek

Publikován: 27.10.2018

Naposled upraven: 13.1.2019

Vytvořil(a): Veronika Doležilová

Kalendář akcí
So
19.1.
Florbal
08:00 - 15:00

Wizards DDM P-10 mladší žáci

Florbal
17:00 - 20:00

FBK Olymp


Ne
20.1.
Florbal
08:00 - 17:00

Start98 ženy

Florbal
17:00 - 20:00

Wizards DDM P-10

Florbal
20:00 - 21:30

Emco Cholerics


Po
21.1.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 19:15

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÝ DEN v rámci ředitelského dne
08:00 - 16:15

- Pedagogická rada - uzavření klasifikace za 1. pololetí - PPRŠ - Setkání hnízd - evaluace jednotlivých kapitol PPRŠ - POPR - práce v triádách - rozhovory nad důkazy učení

3.A Učíme se venku
08:55 - 11:40

pravidelné vyučování venku