FINANCOVÁNÍ párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2018/2019

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2018/2019 z darů převážně rodičů druháčků.

Pokračování párové výuky ve 2. ročníku podpořilo 75,9 % dárců. 

Finanční dary na párovou výuku spolek přijal z podstatné většiny ještě před zahájením školního roku, především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 21. září 2018 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 23 300 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,63. To činí přibližně 4,43 hodiny v každé třídě 2. ročníku.

(Dne ... . února 2019 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši ...... Kč.

V červenci 2019 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 2. ročník ve výši ...... Kč.)

Každá třída 2. ročníku má 5 vyučovacích hodin párové výuky, rozdíl 0,57 vyučovací hodiny škola finacuje z projektových peněz. (Ve školním roce 2018/2019 šlo o částku ve výši ...... Kč.)

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

 

finanční dar na odměnu pedagogům 

 

finanční dar na odměnu vedení projektu

 

finanční dar celkem

 

31.8.2018

 

konec  prázdnin

 

221 870 Kč 

 

    8 470 Kč

 

 230 340 Kč

 

20.9.2018

 

před uzavřením smlouvy

na 1. pololetí

 

233 430 Kč

 

    8 740 Kč 

 

 242 170 Kč

 

31.12.2018

 

konec účetního/daňového roku

 

 

   

 

únor 2019

 

po uzavření smlouvy

na 2. pololetí

 

 

   

 

30.6.2019

 

konec šk. roku 2018/2019

                       

 

   

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 74 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 20 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 2 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 4 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.

Příspěvek

Publikován: 27.10.2018

Vytvořil(a): Veronika Doležilová

Kalendář akcí


16.11.
4.B Výběrové zjišťování vzdělávání 2018-2019 ČŠI
11:50 - 13:30

5. a 6. vyučovací hodina

NÁJEM - ZKOUŠKA ORCHESTRU
18:44 - 20:30

Dalibor Havlíček - 702970333


So
17.11.
ORCHESTR - nakládka nástrojů
08:00 - 08:30

Dalibor Havlíček - 702970333

Florbal
08:00 - 17:00

Traverza muži B

Basketbal
17:00 - 19:30

BK Kunratice U14, liga


Ne
18.11.
Florbal
08:00 - 15:00

Wizards DDM P-10 mladší žáci

Florbal
18:00 - 20:00

RK STAN (SK ŽIŽKOV)

ORCHESTR - vykládka nástrojů
20:00 - 20:30

Dalibor Havlíček - 702970333


Po
19.11.
3.AB - plavecký výcvik
07:10 - 10:45

Kurz KM
08:00 - 16:15

Centrum KM, Praha 4 Boleslavova

3. C = Vyučování venku
08:55 - 11:40

pravidelné hodiny výuky venku


Út
20.11.
Prodejní výstava knih
07:10 - 13:30

3.B - Projekt - Pečení s TESCO
08:00 - 12:35

zajišťuje J. LaštovičkováČt
22.11.
9.A, 9.B Schola pragensis
07:10 - 13:30

návštěva přehlídky středního a vyššího odborného školství

DVPP - KONFERENCE EDUCATION FOR A CHANGING WORLD 2018
08:00 - 16:30

Reprezentace projektu Pomáháme školám k úspěchu na konferenci - Grandior Hotel Prague (Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha 1)

Praxe DV Pedf UK Praha, Irena Holemá
08:55 - 10:45

2.VH 5.C Králová Olga

Pedagogické odpoledne
14:00 - 16:30

Společné ročníkové a oborové plánování, sdílení a vyhodnocování.

Projekt Banát
14:00 - 15:00