Financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2017/2018

V následujícím přehledu se můžete seznámit s financováním párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2017/2018 z darů převázně rodičů druháčků.

Následující přehled umožňuje se postupně seznamovat s průběhem financování párové výuky ve 2. ročníku školního roku 2017/2018.

Párovou výuku podpořilo 74 % z rodičů druháčků. V průběhu června 2017 pak dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu školního roku.

Dne 21. září 2017 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 19 500 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek přibližně 0,6. To činí 4,4 hodiny v každé třídě 2. ročníku. Organizace rozložení části hodiny v průběhu pololetí, která je menší než jedna hodina je v kompetenci školy. Pokud má ročník vyučovacích hodin párové výuky v součtu více, pak toto financuje škola z projektových peněz, nikoli z veřejných prostředků obecně.

Dne ... února 2018 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši ... Kč.

Dne ... července 2018 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 2. ročník ve výši ... Kč.

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

finanční dar na odměnu pedagogům 

finanční dar na odměnu vedení projektu

finanční dar celkem

 

31.8.2017

 

konec  prázdnin

 

 

185 290 Kč

 

    8 270 Kč

 

193 560 Kč

 

21.9.2017

 

 

před uzavřením smlouvy na

1. pololetí

 

195 410 Kč

 

    8 730 Kč

 

204 140 Kč

 

31.12.2017

 

 

konec účetního/daňového roku

   

 

 

únor 2018

 

 

po uzavření smlouvy na

2. pololetí

 

   

 

30.6.2018

 

 

konec školního roku 2017/2018

      

   

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 74 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 22 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 2 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 2 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech. 

Příspěvek

Publikován: 14.11.2017

Vytvořil(a): Veronika Doležilová

Kalendář akcí

Ne
21.1.
Start98 Praha- Kunratice Přípravky
09:00 - 14:00

Recepce: Rybenská

Start98 Praha- Kunratice Muži B zápas Divize
14:30 - 16:30

Recepce: Rybenská

DVPP - Koučinkakademie
15:30 - 17:45

Země koučů - Libchavy

DDM Praha 10 Wizards Ženy zápas 1.liga
17:00 - 20:00

Recepce: Rybenská


Po
22.1.
DVPP - Koučinkakademie
07:10 - 17:45

Země koučů - Libchavy

Konverzační soutěž v Aj
08:55 - 12:35

školní kolo 6.-9. ročníku

7.AB - Prevence - Dospívání
11:50 - 13:30

zajišťuje K. Círová - program dle pokynů


Út
23.1.
Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


St
24.1.
ŠPANĚLSKÝ DEN - celoškolní projekt Asociace školních jiídelen, SZÚ Praha, ŠJ při ZŠ Kunratice a ZŠ Kunratice
08:00 - 11:40

Co již o Španělsku víme a co se chceme ještě dozvědět? Na dopolední projektový den ve škole naváže španělský oběd ve školní jídelně.

TEREZČIN MEMORIÁL - 7. ročník florbalového maratonu
08:00 - 20:00

- přihlášení zájemci

Návštěva pedagogů ze školy z Kypru
08:00 - 16:15

Erasmus+KS1 program for job shadowing - Kyperounta Primary School in the Troodos region of Cyprus Our school is one of the leading primary schools in Cyprus concerning tablet integration in education: - https://mobileclassroomskyperountadimotiko.wordpress.com - http://www.kyperountaschool.education/moodle/ - http://dim-kyperounta-lem.schools.ac.cy/


Čt
25.1.
Kunratická jahoda
10:00 - 13:30

Třídní schůzky + období triád na II. stupni (reflektivní)
17:00 - 19:30

- začátky: od 17:30 hodin – I. stupeň a od 18:15 hodin – II. stupeň

ŠKOLSKÁ RADA
19:15 - 20:15

- jednání probíhá po volbách do ŠR ve škole26.1.
Kunratická jahůdka
10:00 - 12:35

3.- 5. ročníky

Volba prezidenta republiky - II. kolo
11:30 - 23:59

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.


So
27.1.
Volba prezidenta republiky - II. kolo

Příprava učeben od 11:30 hodin - pavilon A přízemí.

BK Kunratice turnaj mládeže
08:00 - 18:00

Recepce: Szebinovský Jun.